Maandelijks archief: september 2018

50 jaar Paradiso, een discussieavond, komt allen

Schrijf op in je agenda 26 september s,avonds een discussieavond over 50 jaar Paradiso en wat dit Open Jongerencentrum voor rol heeft gespeeld in het Nederlandse drugsbeleid, een bizondere rol aangezien ook ongevver 50 jaar geleden de, in mijn woorden, socialisering van druggebruik in Nederland ( West Europa en de USA) op gang kwam en even toevallig dat ik 50 jaar geleden met mijn carriere startte als eerste straathoekwerker in Nederland, standplaats de Amsterdamse volkswijk, de Pijp en later de binnenstad en zodoende vanaf de straat de start van Paradiso van dichtbij heb meegemaakt ( voor meer details, zie een eerder artikel op deze website)
Voor meer info zie; www.paradiso.nl/nl/programma/naar-de-klote/47669
Zoals je leest heet de discussieavond; NAAR DE KLOTE! Het is ongetwijfeld van dat Paradiso en de wetenschappers die deze avond hebben georganiseerd daarmee een link leggen naar het gebruik van drugs. Zonder daar verder mijn mening over te geven pak ik in mijn voordracht deze titel op als leidraad van wat ik van 50 jaar Nederlands drugsbeleid vind van dat het steeds duidelijker wordt van dat dit beleid helemaal niet zo vooruitstrevend en baanbrekend is zoals menigeen beweerd met steeds hun verwijzing naar het in 1976 gestartte scheidingsbeleid tussen soft- en harddrugs. Met de kennis van nu kan evengoed gesteld worden dat het scheidingsbeleid voor een zeer repressief en een-dimensionaal Nederlands drugsbeleid heeft gezorgd. Oke, hopelijk heb ik jullie nieuwsgierig gemaakt van dat de titel van deze discussieavond meer betrekking heeft op het beleid dan op het gebruik!
komt allen en ik trek een mooi pak aan!!

Het vrijheids DNA van Amsterdam als zou dat de oorzaak zijn van dat deze stad de drugsproblemen over zichzelf afroept

Lees het Parool, afgelopen zaterdag, met een artikel over dat Amsterdam haar drugsprobleem over zichzelf heeft afgeroepen volgens de geinterviewden, met hierbij mijn commentaar;
Als ik de logica van ex interim burgemeester van Aartsen, een historicus , een directeur en een voorzitter Jeugdzorg goed begrijp ligt de oorzaak van de drugsproblemen in Amsterdam in de aard van onze stad van diepgewortelde tolerantie, van verregaande vrijzinnigheid met als schaduwkant een doorgeslagen taboeloos Vrijheid-Blijheid ideaal met, in de woorden van de ex burgemeester dat als hij dit ter sprake wilde brengen hij het gevaar liep als betuttelaar weggezet te worden. Dit alles roept de vraag op van als het vrijheids DNA van Amsterdam de schuld is van de dood van een 17-jarige jongen in de wijk Wittenburg, de hele Zuidas aan de coke is, dat voor een coffeeshop de lange rij aan wachtenden de sfeer op straat verzieken, dat Amsterdam in de jaren 80 geteisterd werd door heroïnejunks, wat is dan het DNA van bijvoorbeeld London, Lille, New York, Moskou, Rome, Athene? In Lille lopen straatdealers rond waar de 1000 criminele veelplegers in Amsterdam “lieverdjes” bij zijn. In London woedt al jaren een drugs-gang-gerelateerde oorlog met jaarlijks tientallen verdwaalde kogels als die de jongen uit Wittenburg trof. Athene gaat gebukt onder een chrystal-Meth epidemie onder de 40% werkloze jongeren. In Moskou zitten de klinieken vol met HIV- besmette junks. New York gaat gebukt onder een nieuwe heroine-epidemie. Als ik me dan beperk tot de simplistische gedachtegang van bovengenoemde personen kom ik uit op zoiets als een War On Drugs DNA toedichting van deze steden. En laat nou het land bij uitstek van die War On Drugs DNA, de USA overgaan tot het legaliseren van cannabis en de eerste coffeeshops hun deuren openen terwijl in Amsterdam op basis van een volstrekt onzinnige veronderstelling gepleit wordt voor het sluiten van coffeeshops, waarbij ik het haast vergeet te melden dat die lange rij aan overlastgevende rij wachtenden voor de deur van die coffeeshop grotendeels het gevolg is van dat de afgelopen jaren Amsterdam in de strijd tegen overlast relatief veel coffeeshops heeft gesloten. En die coffeeshops werden ook gesloten ter preventie van scholieren tegen de aanlokkelijkheden van cannabis terwijl tussen huis en school zowat elk Delfs- Blauw toeristenwinkeltje en de halve Kalverstraat cannabisgerelateerde prullaria in de etalage liggen. En ook dat heeft niets van doen met de Amsterdamse vrijheids DNA aangezien dergelijke cannabisprullaria in zowat elke winkelstraat in Europa te zien is

August de loor 70 jaar bewoner van de Amsterdamse binnenstad, wereldburger en 50 jaar Amsterdamse straathoekwerker voor druggebruikers