HOE KATJA SCHUURMAN ONTERECHT BESCHULDIGD WORDT VAN DRUGSPROMOTIE

      Januari 2024

Zowel de minister van Justitie als een drietal verslavingszorginstellingen trekken van leer tegen de actrice/televisiepersoonlijkheid Katja Schuurman die via haar sociale media haar ervaring /visie geeft over micro gedoceerde inname van truffels. Ik kon het niet laten om het nodige weerwoord te geven welke argumenten de minister als de drugsinstellingen hierbij aanvoeren, zachtjes uitgedrukt nogal ongenuanceerd. Hierbij mijn weerwoord wat in alle haast geschreven moest worden om de eerste ontstane onrust te dempen. Er valt echter hierover nog veel meer te zeggen/op te maken met name over het denkraam van waaruit de minister en de instellingen hun commentaar geven ( een hardnekkig denkraam om er gelijk maar van alles en nog wat bij te slepen zodra ook maar enigszins “aan de horizon tot zelfs daarachter” drugs in beeld komt,  zoals in dit geval ten aanzien van mevrouw Schuurman).

 

       KATJA SCHUURMAN MAAKT ZICH SCHULDIG AAN DRUGSPROMOTIE

De minister van Justitie en een drietal verslavingszorginstellingen trekken van leer

Wat zijn de belangrijkste beschuldigingen van de minister en de verslavingszorginstellingen over wat mevrouw Schuurman op haar sociale media vertelt over micro dosering van truffels

 1. Wetenschappelijk onderzoek naar de ( bij) effecten van microdosering van drugs staat nog in haar kinderschoenen
 2. Gebruikers zijn hun eigen proefkonijn
 3. Micro dosering verlaagt de drempel naar druggebruik,
 4. Vervolgens tot dagelijks druggebruik van gewenning en verslaving
 5. Alles wat normalisering van druggebruik in de hand werkt moet bestreden worden

 

Op deze 5 punten is volgens beide mevrouw Schuurman dus niet alleen onverantwoord bezig maar maakt zij met haar visie over micro dosering zich ook schuldig aan drugspromotie.

 

En dan hier mijn reactie op die twee beschuldigingen van eerst formele aard;

 1. De minister doet uitspraken die niet onder haar beleidsterrein vallen maar onder die van de minister van VWS
 2. Nog sterker; Truffels zijn legaal dus dit dossier valt ook in die zin buiten het beleidsterrein van de minister van Justitie.
 3. Maar wat is de rechtvaardiging dat de minister zich dit dossier toe-eigent: al haar  beschuldigingen richting mevrouw Schuurman doet zij vanuit haar optiek op drug en druggebruik en ook nog op basis van een aantal stereotypen over dat gebruik van drugs onherroepelijk tot problemen leidt en dat de normalisering  van drugs gestopt moet worden (het begrip normalisering als zou iedereen er maar op los gebruiken van allerlei soorten drugs en dat ook nog zonder enig moreel besef).
 4. Wat opvalt is dat de drie verslavingszorginstellingen zich niet kritisch opstellen ten opzichte van bovenstaande drie punten. Nee, in grote lijnen gaan zij mee in hoe de minister zich uitspreekt over dit onderwerp.

 

.Wat valt er inhoudelijk op te merken over de beschuldigingen

 

 1. Zoals gesteld; truffels zijn legaal, kortom zowel aanschaf als gebruik van truffels staat volkomen los van welke illegale drugsmarkt dan ook,
 2. En elke relatie tussen de risico’s van druggebruik met die van micro gedoseerd gebruik van truffels mist elke grond
 3. Het klopt; wetenschappelijke kennis en inzicht over micro dosering staat nog in haar kinderschoenen. In strikt wetenschappelijke zin ook ten aanzien van truffels. Maar daarentegen is er over dit eeuwenoude natuurproduct generatie op generatie aan empirische kennis verzameld over zowel dosering, werking, bijwerking, rituelen als onderdeel van veilig gebruik, enz.
 4. Het gebruik van truffels toont nauwelijks risicodata vanuit de regionale Meldkamers, ambulanceritten, eerste hulpverzoeken tot therapeutische behandeling in verslavingsklinieken aan toe. Let wel, dit geldt ten aanzien van het recreatief gebruik van truffels. In dat licht moet het risico van micro gedoseerd gebruik van truffels nog vele malen lager liggen ( en dat nog los van het gegeven dat de omgeving waarbinnen de micro dosering plaatsvind veel veiliger is (met minder omgevingsprikkels) dan die van recreatief gebruik van truffels.
 5. Zover ik aan inzicht heb verzameld over micro dosering met truffels zijn het uiteenlopende groepen die hier mee bezig zijn. En zeker; ook groepen met ervaring in het gebruik van drugs. Voor hen is micro dosering met truffels deels een vorm van bezinning over het gebruik van drugs, bij anderen meer specifiek van bezorgdheid over te frequent gebruik. Zoiets als; “micro dosering als therapeutische pas op de plaats ten opzichte van het gebruik van drugs”. Kortom, hier is ontegenzeggelijk een relatie tussen micro dosering van truffels met drugs maar dan wel heel anders dan dat door de minister en de instellingen beweerd wordt,
 6. Zoals eerder beschreven is micro dosering een niet meer weg te denken fenomeen zoals met laag gedoseerde MDMA, Ketamine, cannabis ( met een hoog CBD gehalte ten opzichte van THC) en andere illegale drugs. In dat licht is de ontwikkeling van micro dosering van truffels interessant.  Voor dit middel blijf je buiten het illegale drugsaanbod, is er veel kennis over de effecten, (oude) inzichten over de rituelen( de setting) over truffels. Er is dan ook een trend gaande dat het fenomeen van micro dosering zich langzamerhand verplaatst van die van illegale middelen naar die van truffels. In die zin geeft de minister en de verslavingsklinieken een volstrekt omgekeerd beeld van wat er zich aan ontwikkelingen afspelen.

 

Het fenomeen van micro dosering met truffels is een van de jongste stromingen van therapeutische en ritueel gebruik van paddenstoelen en andere psychoactieve natuurproducten. Wat mevrouw Schuurman in feite doet is wat al eeuwen gebeurt is het oraal overbrengen van de kennis en ervaring over die rituelen maar nu over micro dosering en nu via de moderne sociale media. En dat vereist uiteraard zorgvuldigheid zoals goede voorlichting, je niet verliezen in het absolutisme, oog houden voor verkeerde interpretaties onder de kijkers/luisteraars ( in mijn woorden ; verantwoord handelen ter voorkoming van het zogenaamde Jomanda syndroom). Dit is dus een hele andere oproep aan mevrouw Schuurman dan haar de mond snoeren met dat zij onverantwoord bezig is en zich schuldig maakt aan drugspromotie!

Eén gedachte op “HOE KATJA SCHUURMAN ONTERECHT BESCHULDIGD WORDT VAN DRUGSPROMOTIE

 1. Arie

  Het is natuurlijk (micro) gedoseerde inname, in plaats van gedoceerde, in het artikel over Katja Schuurman al in de eerste post regels van het artikel. Gedoseerde, van het werkwoord doseren, gerelateerd aan het zelfstandig naamwoord dosis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *