Maandelijks archief: november 2019

Historische stap in VS: federale legaliseringswet krijgt meerderheid in justitiecommissie Congres

Historische stap in VS: federale legaliseringswet krijgt meerderheid in justitiecommissie Congres
November 21st, 2019 | 15:32
Door webmaster
Het einde van het federale Amerikaanse cannabisverbod, de moeder aller cannabisverboden, komt nu echt dichtbij. Op woensdag 20 november 2019 stemde een meerderheid van de justitiecommissie in het Congres, de House Judiciary Committee, voor de MORE Act, die cannabis op federaal niveau legaliseert
MORE staat voor Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act. De belangrijkste elementen van de wet:
-cannabis verdwijnt volledig van de lijst met verboden middelen
-veroordelingen en arrestaties wegens cannabis worden verwijderd van ieders strafblad en andere overheidsinformatie
-er wordt geld geïnvesteerd in gemeenschappen en groepen die het meest geleden hebben onder de drugsoorlog
-er komt een belasting van 5% op verkoop van cannabis in staten waar dit legaal is
-staten beslissen zelf hoe ze de legalisering vormgeven
De verdediger van het wetsvoorstel heet Jerrold Nadler, Democratische senator voor New York en voorzitter van de justitiecommissie. De volledige tekst van zijn indrukwekkende statement voorafgaand aan de stemming staat hieronder. Uiteindelijk stemden 24 leden van de commissie voor en 10 tegen. Natuurlijk, dit is de eerste stap in een lang proces. Maar wel een belangrijke stap. Zoals website CNNBS.nl vandaag schrijft: “Nooit sinds in 1937 het landelijke verbod op cannabis in de VS begon, kwam een wetsvoorstel om dat verbod weer op te heffen zo ver als nu het geval is met de MORE Act.”
Als Boehner een paar partijgenoten en ex-collega’s om weet te praten, ziet het er goed uit voor de stemming in de Senaat. Daarna zou president Trump de MORE Act met een veto kunnen treffen, maar waarschijnlijk begrijpt ook hij dat dit bij de kiezer slecht zou vallen. Volgens de laatste peiling is 67% (!) van de Amerikanen inmiddels voorstander van legalisering.Over het voorstel moet nu nog worden gestemd door het volledige House of Representatives en daarna door de Senaat, de Amerikaanse versie van onze Eerste Kamer. De Republikeinen hebben daar weliswaar een meerderheid, maar legalisering van cannabis is al een paar jaar een zogenaamd bipartisan issue, een kwestie waarin Democraten en Republikeinen samen optrekken. John Boehner, voormalig speaker of the house is een beroemd voorbeeld van een Republikein die 180 graden is gedraaid. Tegenwoordig zit Boehner in de raad van bestuur van Acreage Holdings, een cannabis investeringsfonds.
Chairman Nadler Statement for the Markup of H.R. 3884, the Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement (MORE) Act of 2019:
De speech van Nadler zou verplicht leesvoer moeten zijn voor alle Nederlandse politici, bestuurders, politiemensen, journalisten en anderen die zich beroepshalve met cannabis bezig houden.
Het cannabisverbod is een historische vergissing, die wereldwijde enorme schade heeft veroorzaakt en dat nog elke dag doet, ook in Nederland.
Het cannabisverbod is onrechtvaardig en ongerechtvaardigd en gebaseerd op desinformatie, hysterie en racistische stereotypering.
Wie dit verbod nu nog blijft steunen en verdedigen, staat aan de verkeerde kant van de geschiedenis.
“H.R. 3884, the ‘Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act of 2019,’ or the ‘MORE Act of 2019.’ This bill would make three important changes to federal law. It would:

HAKKUHBAR, een ode aan het testen van XTC op House Parties

Onderwerp: Hakkuhbar
Beste August,

Ik heb je gabbernummer gevonden: https://www.youtube.com/watch?v=nZ3AKhloeK8
Rond de 2 minuten word je genoemd!

===

Beste Lezer, dit kreeg ik gister op mijn mail toegestuurd ik wist van het bestaan van deze CD uit de Gabbertijd en kan je alleen maar veel kijk- en luisterplezier toewensen!!

groet! August
ps trouwens er moeten nog meer liedjes geschreven zijn over het Adviesburo drugs, als iemand daar info over heeft bel mij 0622250820

Het verbod op het gebruik van Ayahuasca, van de regen in de drup!

Aan het Ministerie van VWS

Om uiteenlopende redenen ( zoals onder andere mijn familiebanden met Brazilië) heeft mijn Adviesburo speciale aandacht voor de oorspronkelijk uit Zuid Amerika afkomstige rituele sessies waar de psychoactieve stof Ayahuasca bij gebruikt wordt. Nu er door de Hoge Raad een verbod op dit ritueel is uitgevaardigd spreek ik mijn grote zorg uit van een voorspelbare toename van het aantal incidenten daar waar het verbod in de visie van de overheid bedoeld is om dat te voorkomen.

De afgelopen jaren is er in Nederland ( en Europa) onder uiteenlopende bevolkingsgroepen een toenemende belangstelling ontstaan voor deze rituele sessies. Maar helaas zoals zo vaak bij een popularisering van dergelijke rituelen heeft dit een schaduwkant van dat allerlei Charlatans, “Yomanda,s” en andere nep Sjamanen opduiken die ook nog allerlei eigen interpretaties en psycho/actieve middelen toevoegen aan de Ayahuasca sessies ( terwijl deze sessies zich aan zeer oude regels en wetten dienen te houden om op een verantwoorde manier te voldoen van waar het bij dit ritueel om te doen is).
Het bizarre wat zich nu voor doet is dat het verbod op het gebruik van Ayahuasca gebaseerd is op incidenten die zich hebben afgespeeld tijdens sessies die zich niet aan de regels van het Ayahusca ritueel hielden.
En dit bizarre zal zich in veelvoud gaan herhalen van dat door het verbod op het gebruik van Ayahuasca het aantal nep sjamanen eerder toe dan af zal nemen met in het kielzog van dat dergelijke personen zullen uitwijken naar andere psychoactieve stoffen tot het mengen van allerlei eigen brouwsels aan toe. Deze ontwikkeling is al zichtbaar in aan Ayahuasca gerelateerde aanbiedingen van nieuwe middelen via onder andere internet, middelen waar geen enkele kennis en ervaring mee is opgebouwd hoe deze in te passen in de strikte regels en codes waar de rituelen aan moeten voldoen
De conclusie is dan ook dat met het verbod op het gebruik van Ayahuasca eerder zich meer dan minder incidenten zullen gaan voordoen.

Vandaar mijn oproep om het verbod op te heffen met daarvoor in de plaats het werken naar een soortement Keurmerk van strikte regels en afspraken waar de rituele sessies in het gebruik van Ayahuasca aan moeten voldoen. Het is bij een recente bijeenkomst in Duitsland van sleutelfiguren van Ayahusca rituelen waar dit voorstel in goede aarde viel en begrijp ik dat ook een aantal belangrijke personen in Nederland met deze gedachte spelen.

Mijn vraag is of er bij VWS interesse is om hierover van gedachte te wisselen.

Met vriendelijke groet!

August de Loor
Stichting Adviesburo Drugs