Het verbod op het gebruik van Ayahuasca, van de regen in de drup!

Aan het Ministerie van VWS

Om uiteenlopende redenen ( zoals onder andere mijn familiebanden met Brazilië) heeft mijn Adviesburo speciale aandacht voor de oorspronkelijk uit Zuid Amerika afkomstige rituele sessies waar de psychoactieve stof Ayahuasca bij gebruikt wordt. Nu er door de Hoge Raad een verbod op dit ritueel is uitgevaardigd spreek ik mijn grote zorg uit van een voorspelbare toename van het aantal incidenten daar waar het verbod in de visie van de overheid bedoeld is om dat te voorkomen.

De afgelopen jaren is er in Nederland ( en Europa) onder uiteenlopende bevolkingsgroepen een toenemende belangstelling ontstaan voor deze rituele sessies. Maar helaas zoals zo vaak bij een popularisering van dergelijke rituelen heeft dit een schaduwkant van dat allerlei Charlatans, “Yomanda,s” en andere nep Sjamanen opduiken die ook nog allerlei eigen interpretaties en psycho/actieve middelen toevoegen aan de Ayahuasca sessies ( terwijl deze sessies zich aan zeer oude regels en wetten dienen te houden om op een verantwoorde manier te voldoen van waar het bij dit ritueel om te doen is).
Het bizarre wat zich nu voor doet is dat het verbod op het gebruik van Ayahuasca gebaseerd is op incidenten die zich hebben afgespeeld tijdens sessies die zich niet aan de regels van het Ayahusca ritueel hielden.
En dit bizarre zal zich in veelvoud gaan herhalen van dat door het verbod op het gebruik van Ayahuasca het aantal nep sjamanen eerder toe dan af zal nemen met in het kielzog van dat dergelijke personen zullen uitwijken naar andere psychoactieve stoffen tot het mengen van allerlei eigen brouwsels aan toe. Deze ontwikkeling is al zichtbaar in aan Ayahuasca gerelateerde aanbiedingen van nieuwe middelen via onder andere internet, middelen waar geen enkele kennis en ervaring mee is opgebouwd hoe deze in te passen in de strikte regels en codes waar de rituelen aan moeten voldoen
De conclusie is dan ook dat met het verbod op het gebruik van Ayahuasca eerder zich meer dan minder incidenten zullen gaan voordoen.

Vandaar mijn oproep om het verbod op te heffen met daarvoor in de plaats het werken naar een soortement Keurmerk van strikte regels en afspraken waar de rituele sessies in het gebruik van Ayahuasca aan moeten voldoen. Het is bij een recente bijeenkomst in Duitsland van sleutelfiguren van Ayahusca rituelen waar dit voorstel in goede aarde viel en begrijp ik dat ook een aantal belangrijke personen in Nederland met deze gedachte spelen.

Mijn vraag is of er bij VWS interesse is om hierover van gedachte te wisselen.

Met vriendelijke groet!

August de Loor
Stichting Adviesburo Drugs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *