Drugsdode door aanstekergas?

Voorpagina Het Parool van deze week. Het als een drugsdode omschrijven van een 13-jarige jongen die aanstekergas had geïnhaleerd is in mijn ogen een nogal ongelukkige aanduiding. Het is op diezelfde voorpagina waar ik mede dat beeld heb gecreëerd door aanstekergas als een ‘poor mans drug’ te omschrijven. Echter is deze omschrijving van toepassing op derde wereldlanden waar in de arme onderlagen allerlei huis-, tuin-, en keukenmiddelen zoals lijm- en terpentine dampen geïnhaleerd worden als extreme escape uit de beroerde leefsituatieIn Nederland is dit fenomeen volstrekt anders van in de jaren vijftig stoere jochies die met een vergrootglas de dampen van de eerste generatie plastic op de fiets van het schoolhoofd inhaleerden. Sinds die tijd heeft dit fenomeen zich onder vroeg puberende jongeren op vele manieren geuit, van lijm snuiven tot het extreem inhouden van de adem aan toe. Echter de stank, het extreme effect met de daarbij achteraf genadeloze hoofdpijn, het elkaar onderling corrigeren, het weer huiswerk moeten maken – zijn allemaal invloeden waardoor het meestal tot eenmalige, korte, heftige gebeurtenissen beperkt blijft. Risicovol, dat wel, maar in menig opzicht afwijkend van drugs en druggebruik onder jongeren.  Dat fenomeen van bijvoorbeeld blowen is het willen inhaken op wat oudere jongeren doen, van het erbij willen horen. Drugs en druggebruik zijn omgeven met rituelen in taal, muziek, mode, kortom ingebed binnen allerlei (sub)sociale verbanden in onze moderne samenleving die bij het inhaleren van aanstekergas of lijm ontbreken.

Het is in mijn ogen dan ook onverstandig, zoals op de voorpagina voorgesteld wordt, om het waarschuwen voor aanstekergas of lijm snuiven te vereenzelvigen met drugsvoorlichting aan jongeren, dit gaat ten koste van beider doelstelling! Tenslotte acht ik de omschrijving van drugsdode als ongelukkig voor de nabestaanden van die 13-jarige jongen. Zij moeten de rest van hun leven zonder hem verder maar dan ook nog met het stigma dat het een druggebruiker was. Een stigma dat in Marokko nog harder aankomt!

August de Loor
Stichting Adviesburo Drugs