Nieuw bestuurslid

Bij deze de heugelijke mededeling dat Pieternel van Exter toegetreden is tot het bestuur van Stichting Adviesburo Drugs. Pieternel is in mijn woorden al jarenlang de spil van de Amsterdamse Meldkamer en is er in menig opzicht samengewerkt met het Adviesburo vooral als zich onverklaarbare drugsgerelateerde eerstehulpverzoeken in de stad voordeden. Door het stellen van de juiste vragen en het kort houden van de commu-lijnen kon in een zo kort mogelijke tijd het onverklaarbare van het drugsincident doorgrond worden wat info opleverde voor zowel het instrueren van het eerstehulpcircuit, of en zo ja  een waarschuwingscampagne (Red Alert) nodig was en tenslotte of er beleidsmatig of anderszins aan beleid aanpassingen nodig waren. Het meest aansprekende voorbeeld was de cocaïne/witte heroïne Red Alert in 2014 wat startte met een zondagochtendtelefoontje van Pieternel van een onbegrijpelijk overlijden van een jonge toerist om twee uur later al de eerste analyse te hebben van wat er zich had afgespeeld wat tot het eerstehulpverzoek had geleid, een analyse wat tot op de dag van de arrestatie van de straatdealer de rode draad was van de aanpak. Wordt vervolgd!!

Groet! August